Instrucció 1/2023 sobre el circuit de comunicació entre els centres penitenciaris i la Fiscalia de Vigilància Penitenciaria de Catalunya per notificar les resolucions administratives de classificació i progressió a tercer grau de tractament i les resolucions d’aplicació de l’article 86.4 del Reglament Penitenciari, aprovat mitjançant el Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, i per clarificar la situació en que restaran les persones internes afectades per l’efecte suspensiu del recurs interposat pel Ministeri Fiscal establert per la disposició addicional cinquena (DA 5ena) de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial .

Fecha de publicación:
Título: Instrucció 1/2023 sobre el circuit de comunicació entre els centres penitenciaris i la Fiscalia de Vigilància Penitenciaria de Catalunya per notificar les resolucions administratives de classificació i progressió a tercer grau de tractament i les resolucions d’aplicació de l’article 86.4 del Reglament Penitenciari, aprovat mitjançant el Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, i per clarificar la situació en que restaran les persones internes afectades per l’efecte suspensiu del recurs interposat pel Ministeri Fiscal establert per la disposició addicional cinquena (DA 5ena) de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial .
Número: 1-2023
Entidad: Cataluña
Disposición: Circulares e instrucciones
Fichero:
Ir arriba