Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de les persones transgènere i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya

Fecha de publicación: 15 noviembre, 2019
Título: Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de les persones transgènere i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya
Número: 1-2019
Entidad: Cataluña
Disposición: Circulares e instrucciones
Fichero:
Ir arriba